Voor diverse reclamebureaus en uitgeverijen verzorg ik lay-out en vormgeving. Denk hierbij aan huis-aan-huisbladen, advertenties, folders, posters, boekomslagen en binnenwerk van (omvangrijke) woordenboeken.